* dotyczy przesyłek Paczka w RUCHu przed 01.09.2021.

Krok 1

Dane kontaktowe

Wpisz swoje dane.

Czy jesteś

Krok 2

Przedmiot reklamacji

Podaj informacje na temat reklamacji.

Krok 3

Załączniki

W tym miejscu możesz dołączyć posiadane dowody związane z reklamacją.
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB.

Maksymalny rozmiar pliku: 2.1MB
Maksymalny rozmiar pliku: 2.1MB
Maksymalny rozmiar pliku: 2.1MB
Maksymalny rozmiar pliku: 2.1MB

Krok 4

Dodatkowe informacje

Podaj datę i dane składającego reklamację.

Krok 5

Zgody i oświadczenia

Operatorem marki ORLEN Paczka jest „RUCH” S.A.